“Onder dese ridderen zijn oec papen.” De priesterbroeders in de balije Utrecht van de Duitse Orde (1350-1600)

in: Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 11/2008 (Hilversum 2009) pp.205-248.
Prosopographical study of the priest brethren of the Utrecht bailiwick of the Teutonic Order. Examinations include their numbers, education, social background, geographical background, mobility and functioning.

Full text available at Depot KNAW

An English translation is published in 2014: see link.